AZƏRBAYCAN DEMOKRATIK RESPUBLIKASININ DÖVLƏTÇILIK FƏALIYYƏTI

     
 

ADR ÜZRƏ ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

  1. B.Nəcəfov. Azərbaycan Demokratik respublikası, Bakı, 1992.
  2. V.Çıraqov. İstiqlal yollarında. Bakı, 1992.
  3. Azərbaycan Demokratik respublikası, Bakı, 1992.
  4. C.Həsənov. Azərbaycan 1918-20-ci illərdə beynəlxalq münasibətlər sismində, Bakı, 1998.
  5. Adres-kalendar Azerbaycanskoy respubliki na 1920 q. Baku, 1920.
  6. H.Baykara. Azərbaycan istiqlal mübarizəsi tarixi, Bakı, 1992.
  7. Y.V.Çəmənzəmindi. Müstəqilliyimizi isteyiriksə. Bakı, 1992.
  8. Azərbaycan Demokratik respublikası, Bakı, 1990.
  9. Cəmil Həsənov. Ağ ləkələrin qara kölgəsi. Bakı, 1920.
  10. Nəsib Nəsibzadə. Azərbaycan Demokratik respublikası. Bakı, 1990.
  11. P.Q.Darabadi. Voennıe voprosı v kurse istorii Azerbaydjane, Baku, siyasət, 1993.
  12. Q.İlkin. Bakı və bakıllar. Bakı, 1998.
  13. Yaqublu N. Musavat partiyasının tarixi. Bakı, 1997.
  14. Rəsulzadə M.Ə. Azərbaycan Cumhuriyyəti. Bakı, Elm, 1990.
  15. Həsənov C. Azərbaycan beynəlxalq münasibətlərdə (1918-1920)
  16. Y.V.Çəmənzəminli. Xarici siyasətimiz. Bakı, 1993.
  17. M.Ə.Rəsulzadə. Əsrimizinq Siyavuşu. Bakı, 1990.
  18. A.Balayev. Azərbaycan Milli—demokratik hərəkatı. Bakı, 1990.
  19. M.Ə.Rəsulzadə. Əsərləri, 1-cild, Azərnəşr, 1990.
  20. Azərbaycan xalq cumhuriyyəti, Bakı qartal, 1998.