VI fəsil.

 

YAZILI ƏDƏBİ DİLİN TƏŞƏKKÜLÜ (IX-XII əsrlər)

 

 

N ə t i c ə